Ondersteuning jongeren in Oeganda

Wij ondersteunen Vicky en Vivian, 2 jongeren uit Oeganda, die door het ontbreken van financiële middelen niet meer naar school konden.